Vi jobber kontinuerlig med å utvikle og forbedre tjenesten basert på tilbakemeldinger og tett samarbeid med kunstnere. Vi tror at nøkkelen for å nå flere kunstkjøpere er at kunstnerne i felleskap har en salgs- og formidlingstjeneste som dere er fornøyd med. 

Vi mener det er de profesjonelle kunstnerne selv som best avgjør hva slags kunst som bør representeres for å bevare et høyt kvalitetsnivå på innholdet. Derfor er alle kunstnerne man finner i Atelier anbefalt av andre kunstnere.

Vi jobber med å få på plass en mer standardisert løsning for for å opprette kunstnerprofil som ivaretar dette prinsippet. Før denne løsningen er etablert så anser vi en kunstner for å være anbefalt av andre kunstnere ved medlemskap i Norske Billedkunstnere eller om at man har blitt tildelt et stipend etter vurdering av stipendkomiteen for billedkunstnere.

Om du oppfyller et av disse kravene og ønsker å opprette en kunstnerprofil kan du sende en mail til hello@atelieropen.no.