Vi er fortsatt i utviklingsfasen og ønsker å tilpasse tjenesten ut i fra kunstnerens behov og ønsker. Vi tror at nøkkelen for å nå flere kunstkjøpere er at kunstnerne i felleskap har en salgs- og formidlingstjeneste som dere er fornøyd med. 

Vi mener det er de profesjonelle kunstnerne selv som best avgjør hva slags kunst som bør representeres for å bevare et høyt kvalitetsnivå på innholdet. Derfor er alle kunstnerne man finner på Atelier anbefalt av andre kunstnere.

Det er foreløpig ikke mulig å opprette eller redigere profiler for kunstnerne. I tiden fremover vil vi jobbe med å få på plass en løsning for dette i tillegg til annen sentral funksjonalitet som blant annet søk, kategorier og pris. I starten av 2018 vil vi også legge til en kjøps- og sertifiseringsløsning og utvikle versjon for web. Det vil etterhvert bli mulig for kunstnere å bli invitert til å opprette profil i Atelier eller søke om å få opprettet profil.

 

Om du ønsker å få beskjed når det er mulig å søke om å få opprettet kunstnerprofil kan du registrere deg her:

Navn *
Navn